Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 10

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X501 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X502 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X503 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X504 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X505 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X506 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X507 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X508 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X509 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X510 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X511 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X512 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X513 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X514 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X515 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X516 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X517 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X518 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X519 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X520 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X521 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X522 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X523 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X524 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X525 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X526 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X527 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X528 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X529 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X530 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X531 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X532 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X533 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X534 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X535 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X536 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X537 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X538 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X539 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X540 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X541 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X542 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X543 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X544 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X545 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X546 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X547 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X548 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X549 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X550 đồng phục công nhân xây dựng

Phone

Hỗ Trợ Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Lam  : 0909.419.833

Mr.Phúc : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com