Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 10

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X501 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X502 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X503 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X504 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X505 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X506 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X507 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X508 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X509 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X510 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X511 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X512 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X513 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X514 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X515 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X516 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X517 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X518 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X519 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X520 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X521 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X522 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X523 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X524 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X525 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X526 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X527 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X528 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X529 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X530 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X531 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X532 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X533 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X534 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X535 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X536 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X537 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X538 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X539 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X540 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X541 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X542 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X543 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X544 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X545 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X546 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X547 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X548 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X549 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X550 mẫu áo công nhân xây dựng

Phone

Zalo/Sẵn Sàng Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Tiến  : 0902.420.833

Ms.Hường : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com