Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 11

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X551 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X552 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X553 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X554 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X555 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X556 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X557 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X558 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X559 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X560 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X561 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X562 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X563 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X564 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X565 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X566 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X567 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X568 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X569 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X570 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X571 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X572 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X573 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X574 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X575 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X576 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X577 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X578 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X579 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X580 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X581 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X582 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X583 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X584 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X585 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X586 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X587 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X588 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X589 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X590 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X591 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X592 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X593 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X594 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X595 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X596 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X597 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X598 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X599 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X600 mẫu áo công nhân xây dựng

Phone

Zalo/Sẵn Sàng Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Tiến  : 0902.420.833

Ms.Hường : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com