Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 11

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X551 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X552 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X553 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X554 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X555 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X556 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X557 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X558 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X559 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X560 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X561 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X562 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X563 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X564 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X565 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X566 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X567 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X568 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X569 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X570 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X571 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X572 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X573 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X574 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X575 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X576 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X577 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X578 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X579 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X580 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X581 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X582 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X583 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X584 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X585 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X586 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X587 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X588 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X589 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X590 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X591 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X592 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X593 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X594 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X595 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X596 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X597 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X598 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X599 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X600 đồng phục công nhân xây dựng

Phone

Hỗ Trợ Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Lam  : 0909.419.833

Mr.Phúc : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com