Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 12

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X601 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X602 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X603 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X604 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X605 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X606 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X607 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X608 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X609 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X610 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X611 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X612 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X613 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X614 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X615 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X616 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X617 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X618 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X619 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X620 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X621 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X622 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X623 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X624 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X625 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X626 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X627 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X628 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X629 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X630 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X631 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X632 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X633 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X634 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X635 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X636 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X637 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X638 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X639 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X640 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X641 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X642 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X643 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X644 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X645 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X646 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X647 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X648 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X649 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X650 mẫu áo công nhân xây dựng

Phone

Zalo/Sẵn Sàng Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Tiến  : 0902.420.833

Ms.Hường : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com