Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 12

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X601 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X602 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X603 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X604 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X605 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X606 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X607 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X608 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X609 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X610 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X611 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X612 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X613 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X614 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X615 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X616 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X617 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X618 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X619 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X620 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X621 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X622 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X623 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X624 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X625 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X626 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X627 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X628 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X629 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X630 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X631 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X632 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X633 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X634 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X635 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X636 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X637 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X638 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X639 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X640 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X641 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X642 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X643 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X644 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X645 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X646 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X647 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X648 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X649 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X650 đồng phục công nhân xây dựng

Phone

Hỗ Trợ Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Lam  : 0909.419.833

Mr.Phúc : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com