Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 13

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X651 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X652 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X653 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X654 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X655 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X656 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X657 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X658 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X659 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X660 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X661 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X662 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X663 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X664 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X665 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X666 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X667 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X668 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X669 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X670 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X671 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X672 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X673 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X674 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X675 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X676 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X677 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X678 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X679 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X680 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X681 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X682 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X683 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X684 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X685 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X686 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X687 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X688 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X689 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X690 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X691 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X692 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X693 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X694 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X695 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X696 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X697 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X698 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X699 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X700 đồng phục công nhân xây dựng

Phone

Hỗ Trợ Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Lam  : 0909.419.833

Mr.Phúc : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com