Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 13

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X651 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X652 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X653 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X654 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X655 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X656 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X657 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X658 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X659 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X660 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X661 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X662 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X663 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X664 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X665 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X666 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X667 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X668 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X669 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X670 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X671 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X672 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X673 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X674 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X675 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X676 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X677 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X678 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X679 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X680 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X681 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X682 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X683 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X684 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X685 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X686 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X687 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X688 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X689 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X690 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X691 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X692 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X693 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X694 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X695 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X696 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X697 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X698 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X699 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X700 mẫu áo công nhân xây dựng

Phone

Zalo/Sẵn Sàng Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Tiến  : 0902.420.833

Ms.Hường : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com