Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 14

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X701
Quan ao dong phuc bao ho GLU X702
Quan ao dong phuc bao ho GLU X703
Quan ao dong phuc bao ho GLU X704
Quan ao dong phuc bao ho GLU X705
Quan ao dong phuc bao ho GLU X706
Quan ao dong phuc bao ho GLU X707
Quan ao dong phuc bao ho GLU X708
Quan ao dong phuc bao ho GLU X709
Quan ao dong phuc bao ho GLU X710
Quan ao dong phuc bao ho GLU X711
Quan ao dong phuc bao ho GLU X712
Quan ao dong phuc bao ho GLU X713
Quan ao dong phuc bao ho GLU X714
Quan ao dong phuc bao ho GLU X715
Quan ao dong phuc bao ho GLU X716
Quan ao dong phuc bao ho GLU X717
Quan ao dong phuc bao ho GLU X718
Quan ao dong phuc bao ho GLU X719
Quan ao dong phuc bao ho GLU X720
Quan ao dong phuc bao ho GLU X721
Quan ao dong phuc bao ho GLU X722
Quan ao dong phuc bao ho GLU X723
Quan ao dong phuc bao ho GLU X724
Quan ao dong phuc bao ho GLU X725
Quan ao dong phuc bao ho GLU X726
Quan ao dong phuc bao ho GLU X727
Quan ao dong phuc bao ho GLU X729
Quan ao dong phuc bao ho GLU X729
Quan ao dong phuc bao ho GLU X730
Quan ao dong phuc bao ho GLU X731
Quan ao dong phuc bao ho GLU X732
Quan ao dong phuc bao ho GLU X733
Quan ao dong phuc bao ho GLU X734
Quan ao dong phuc bao ho GLU X735
Quan ao dong phuc bao ho GLU X736
Quan ao dong phuc bao ho GLU X737
Quan ao dong phuc bao ho GLU X738
Quan ao dong phuc bao ho GLU X739
Quan ao dong phuc bao ho GLU X740
Quan ao dong phuc bao ho GLU X741
Quan ao dong phuc bao ho GLU X742
Quan ao dong phuc bao ho GLU X743
Quan ao dong phuc bao ho GLU X744
Quan ao dong phuc bao ho GLU X745
Quan ao dong phuc bao ho GLU X746
Quan ao dong phuc bao ho GLU X747
Quan ao dong phuc bao ho GLU X748
Quan ao dong phuc bao ho GLU X749
Quan ao dong phuc bao ho GLU X750