Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 15

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X751 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X752 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X753 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X754 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X755 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X756 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X757 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X758 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X759 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X760 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X761 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X762 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X763 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X764 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X765 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X766 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X767 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X768 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X769 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X770 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X771 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X772 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X773 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X774 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X775 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X776 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X777 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X778 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X779 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X780 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X781 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X782 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X783 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X784 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X785 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X786 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X787 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X788 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X789 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X790 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X791 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X792 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X793 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X794 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X795 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X796 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X797 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X798 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X799 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X800 đồng phục công nhân xây dựng

Phone

Hỗ Trợ Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Lam  : 0909.419.833

Mr.Phúc : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com