Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 15

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X751 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X752 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X753 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X754 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X755 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X756 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X757 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X758 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X759 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X760 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X761 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X762 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X763 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X764 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X765 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X766 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X767 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X768 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X769 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X770 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X771 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X772 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X773 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X774 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X775 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X776 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X777 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X778 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X779 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X780 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X781 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X782 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X783 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X784 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X785 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X786 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X787 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X788 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X789 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X790 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X791 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X792 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X793 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X794 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X795 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X796 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X797 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X798 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X799 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X800 mẫu áo công nhân xây dựng

Phone

Zalo/Sẵn Sàng Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Tiến  : 0902.420.833

Ms.Hường : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com