Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 2

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


ng Phục Bảo Hộ BH66 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH67 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH68 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH69 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH70 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH72 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH71 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH73 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH74 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH75 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH81 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH84 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH85 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH86 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH87 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH88 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH89 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH90 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH91 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH94 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH95 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH96 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH98 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH99 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA100 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA101 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH82 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA102 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA103 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA104 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA105 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA106 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA107 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA108 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA111 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA115 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA116 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA117 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA118 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA119 đồng phục công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA120 đồng phục công nhân xây dựng

Phone

Hỗ Trợ Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Lam  : 0909.419.833

Mr.Phúc : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com