Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 2

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


ng Phục Bảo Hộ BH66 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH67 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH68 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH69 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH70 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH72 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH71 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH73 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH74 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH75 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH81 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH84 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH85 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH86 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH87 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH88 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH89 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH90 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH91 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH94 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH95 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH96 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH98 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH99 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA100 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA101 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BH82 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA102 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA103 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA104 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA105 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA106 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA107 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA108 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA111 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA115 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA116 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA117 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA118 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA119 mẫu áo công nhân xây dựng

ng Phục Bảo Hộ BHA120 mẫu áo công nhân xây dựng

Phone

Zalo/Sẵn Sàng Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Tiến  : 0902.420.833

Ms.Hường : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com