Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 3

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X142 đồng phục công nhân xây dựng

Quan ao dong phuc bao ho GLU X144 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X145 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X146 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X147 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X148 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X149 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X150 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X151 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X152 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X153 đồng phục công nhân xây dựng

Quan ao dong phuc bao ho GLU X155 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X156 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X157 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X158 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X159 đồng phục công nhân xây dựng

Quan ao dong phuc bao ho GLU X161 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X162 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X163 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X164 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X165 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X166 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X167 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X168 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X169 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X170 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X171 đồng phục công nhân xây dựng

Quan ao dong phuc bao ho GLU X173 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X174 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X175 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X176 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X177 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X178 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X179 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X180 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X181 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X182 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X183 đồng phục công nhân xây dựng

Quan ao dong phuc bao ho GLU X185 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X186 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X187 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X188 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X189 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X190 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X191 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X192 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X193 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X194 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X195 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X196 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X197 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X198 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X199 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X200 đồng phục công nhân xây dựng

Phone

Zalo/Sẵn Sàng Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Tiến  : 0902.420.833

Ms.Hường : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com