Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 4

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X201 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X202 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X203 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X204 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X205 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X206 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X207 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X208 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X209 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X210 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X211 đồng phục công nhân xây dựng

Quan ao dong phuc bao ho GLU X213 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X214 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X215 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X216 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X217 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X218 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X219 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X220 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X221 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X222 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X223 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X224 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X225 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X226 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X227 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X228 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X229 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X230 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X231 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X232 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X233 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X234 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X235 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X236 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X237 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X238 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X239 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X240 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X241 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X242 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X243 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X244 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X245 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X246 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X247 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X248 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X249 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X250 đồng phục công nhân xây dựng

Phone

Hỗ Trợ Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Lam  : 0909.419.833

Mr.Phúc : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com