Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 4

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X201 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X202 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X203 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X204 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X205 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X206 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X207 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X208 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X209 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X210 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X211 mẫu áo công nhân xây dựng

Quan ao dong phuc bao ho GLU X213 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X214 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X215 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X216 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X217 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X218 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X219 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X220 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X221 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X222 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X223 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X224 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X225 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X226 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X227 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X228 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X229 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X230 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X231 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X232 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X233 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X234 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X235 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X236 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X237 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X238 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X239 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X240 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X241 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X242 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X243 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X244 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X245 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X246 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X247 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X248 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X249 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X250 mẫu áo công nhân xây dựng