Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 5

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X251 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X252 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X253 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X254 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X255 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X256 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X257 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X258 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X259 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X260 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X261 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X262 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X263 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X264 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X265 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X266 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X267 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X268 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X269 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X270 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X271 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X272 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X273 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X274 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X275 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X276 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X277 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X278 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X279 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X280 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X281 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X282 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X283 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X284 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X285 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X286 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X287 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X288 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X289 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X290 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X291 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X292 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X293 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X294 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X295 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X296 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X297 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X298 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X299 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X300 đồng phục công nhân xây dựng

Phone

Hỗ Trợ Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Lam  : 0909.419.833

Mr.Phúc : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com