Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 5

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X251 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X252 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X253 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X254 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X255 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X256 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X257 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X258 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X259 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X260 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X261 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X262 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X263 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X264 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X265 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X266 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X267 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X268 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X269 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X270 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X271 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X272 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X273 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X274 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X275 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X276 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X277 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X278 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X279 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X280 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X281 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X282 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X283 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X284 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X285 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X286 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X287 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X288 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X289 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X290 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X291 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X292 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X293 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X294 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X295 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X296 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X297 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X298 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X299 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X300 mẫu áo công nhân xây dựng

Phone

Zalo/Sẵn Sàng Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Tiến  : 0902.420.833

Ms.Hường : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com