Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 6

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X301 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X302 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X303 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X304 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X305 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X306 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X307 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X308 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X309 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X310 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X311 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X312 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X313 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X314 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X315 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X316 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X317 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X318 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X319 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X320 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X321 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X322 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X323 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X324 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X325 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X326 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X327 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X328 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X329 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X330 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X331 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X332 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X333 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X334 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X335 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X336 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X337 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X338 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X339 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X340 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X341 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X342 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X343 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X344 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X345 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X346 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X347 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X348 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X349 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X350 đồng phục công nhân xây dựng

Phone

Hỗ Trợ Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Lam  : 0909.419.833

Mr.Phúc : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com