Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 6

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X301 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X302 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X303 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X304 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X305 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X306 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X307 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X308 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X309 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X310 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X311 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X312 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X313 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X314 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X315 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X316 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X317 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X318 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X319 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X320 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X321 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X322 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X323 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X324 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X325 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X326 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X327 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X328 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X329 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X330 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X331 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X332 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X333 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X334 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X335 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X336 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X337 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X338 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X339 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X340 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X341 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X342 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X343 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X344 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X345 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X346 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X347 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X348 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X349 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X350 mẫu áo công nhân xây dựng

Phone

Zalo/Sẵn Sàng Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Tiến  : 0902.420.833

Ms.Hường : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com