Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 7

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X351 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X352 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X353 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X354 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X355 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X356 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X357 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X358 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X359 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X360 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X361 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X362 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X363 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X364 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X365 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X366 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X367 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X368 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X369 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X370 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X371 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X372 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X373 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X374 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X375 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X376 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X377 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X378 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X379 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X380 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X381 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X382 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X383 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X384 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X385 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X386 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X387 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X388 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X389 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X390 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X391 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X392 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X393 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X394 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X395 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X396 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X397 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X398 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X399 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X400 đồng phục công nhân xây dựng

Phone

Hỗ Trợ Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Lam  : 0909.419.833

Mr.Phúc : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com