Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 7

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X351 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X352 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X353 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X354 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X355 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X356 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X357 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X358 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X359 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X360 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X361 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X362 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X363 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X364 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X365 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X366 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X367 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X368 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X369 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X370 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X371 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X372 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X373 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X374 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X375 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X376 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X377 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X378 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X379 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X380 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X381 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X382 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X383 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X384 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X385 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X386 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X387 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X388 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X389 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X390 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X391 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X392 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X393 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X394 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X395 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X396 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X397 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X398 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X399 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X400 mẫu áo công nhân xây dựng

Phone

Zalo/Sẵn Sàng Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Tiến  : 0902.420.833

Ms.Hường : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com