Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 8

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X401 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X402 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X403 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X404 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X405 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X406 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X407 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X408 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X409 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X410 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X411 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X412 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X413 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X414 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X415 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X416 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X417 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X418 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X419 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X420 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X421 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X422 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X423 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X424 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X425 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X426 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X427 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X428 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X429 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X430 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X431 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X432 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X433 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X434 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X435 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X436 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X437 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X438 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X439 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X440 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X441 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X442 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X443 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X444 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X445 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X446 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X447 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X448 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X449 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X450 mẫu áo công nhân xây dựng

Phone

Zalo/Sẵn Sàng Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Tiến  : 0902.420.833

Ms.Hường : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com