Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 8

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X401 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X402 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X403 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X404 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X405 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X406 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X407 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X408 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X409 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X410 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X411 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X412 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X413 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X414 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X415 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X416 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X417 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X418 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X419 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X420 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X421 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X422 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X423 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X424 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X425 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X426 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X427 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X428 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X429 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X430 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X431 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X432 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X433 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X434 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X435 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X436 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X437 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X438 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X439 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X440 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X441 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X442 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X443 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X444 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X445 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X446 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X447 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X448 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X449 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X450 đồng phục công nhân xây dựng

Phone

Hỗ Trợ Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Lam  : 0909.419.833

Mr.Phúc : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com