Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 9

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X451 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X452 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X453 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X454 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X455 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X456 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X457 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X458 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X459 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X460 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X461 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X462 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X463 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X464 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X465 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X466 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X467 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X468 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X469 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X470 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X471 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X472 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X473 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X474 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X475 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X476 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X477 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X478 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X479 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X480 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X481 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X482 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X483 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X484 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X485 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X486 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X487 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X488 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X489 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X490 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X491 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X492 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X493 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X494 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X495 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X496 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X497 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X498 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X499 mẫu áo công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X500 mẫu áo công nhân xây dựng

Phone

Zalo/Sẵn Sàng Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Tiến  : 0902.420.833

Ms.Hường : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com