Blog Post

Bộ sưu tập 500 Mẫu đồng phục công nhân xây dựng – Phần 9

Xu hướng trong tương lai hầu hết các công ty xây dựng tại Việt Nam đều cần phải trang bị áo đồng phục và thiết bị bảo hộ cho công nhân. Bạn là một giám đốc doanh nghiệp hay là nhân viên phụ trách đặt may đồng phục cho công ty. Bạn cần đặt may đồng phục công nhân xây dựng mà còn đang gặp phải những khó khăn sau đây:

Tất cả những khó khăn của bạn sẽ không còn nữa khi bạn liên hệ với Đồng Phục GLU. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tất cả những gì cần thiết để có một sản phẩm áo đồng phục đẹp, ấn tượng và khác biệt. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng mà bạn mong muốn và hiện thực hóa ý tưởng ấy trong thời gian sớm nhất. Bạn sẽ nhận được mẫu thiết kế trong vòng 1h và áo mẫu thực tế trong vòng 2 ngày.


Hãy cùng tham khảo các mẫu áo đồng phục công nhân xây dựng tại GLU:


Quan ao dong phuc bao ho GLU X451 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X452 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X453 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X454 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X455 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X456 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X457 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X458 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X459 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X460 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X461 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X462 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X463 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X464 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X465 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X466 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X467 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X468 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X469 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X470 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X471 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X472 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X473 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X474 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X475 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X476 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X477 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X478 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X479 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X480 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X481 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X482 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X483 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X484 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X485 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X486 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X487 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X488 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X489 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X490 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X491 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X492 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X493 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X494 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X495 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X496 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X497 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X498 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X499 đồng phục công nhân xây dựng
Quan ao dong phuc bao ho GLU X500 đồng phục công nhân xây dựng

Phone

Hỗ Trợ Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Lam  : 0909.419.833

Mr.Phúc : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com