Blog Post

Các kiểu may trụ áo thun

I. TRỤ ÁO CỔ ĐIỂN

II. TRỤ ÁO CÁCH ĐIỆU

III. TRỤ ÁO KHÓA KÉO