Blog Post

Các kiểu phối tay áo thun

Đồng Phục GLU xin được giới thiệu đến quý khách một số kiểu tay áo thun phổ biến được sử dụng nhiều trong các mẫu áo thun đồng phục có cổ hay áo thun đồng phục dành cho công ty, công sở.

I. TAY ÁO DÙNG BO DỆT

1. Bo tay dệt đơn giản

bo tay don gian 01 kiểu tay áo thunbo tay don gian 02 kiểu tay áo thunbo tay don gian 03 kiểu tay áo thunbo tay don gian 04 kiểu tay áo thunbo tay don gian 06 kiểu tay áo thunbo tay don gian 05 kiểu tay áo thun

2. Bo tay dệt phức tạp

tay bo phuc tap 01 kiểu tay áo thuntay bo phuc tap 02 kiểu tay áo thuntay bo phuc tap 03 kiểu tay áo thun

II. TAY ÁO KHÔNG DÙNG BO DỆT

1. Tay áo may kiểu 1

Tay bo kieu 1 04 kiểu tay áo thunTay bo kieu 1 01 kiểu tay áo thunTay bo kieu 1 02 kiểu tay áo thunTay bo kieu 1 03 kiểu tay áo thun

2. Tay áo may kiểu 2

tay bo kieu 2 02 kiểu tay áo thuntay bo kieu 2 01 kiểu tay áo thuntay bo kieu 2 03 kiểu tay áo thuntay bo kieu 2 04 kiểu tay áo thun

3. Tay áo may kiểu 3

tay ao kieu 3 01 kiểu tay áo thuntay ao kieu 3 02 kiểu tay áo thun

III. TAY ÁO RAGLAN

Tay ao raglan 01 kiểu tay áo thunTay ao raglan 02 kiểu tay áo thunTay ao raglan 03 kiểu tay áo thunTay ao raglan 04 kiểu tay áo thun

IV. TAY ÁO PHỐI

tay ao phoi 04 kiểu tay áo thuntay ao phoi 03 kiểu tay áo thuntay ao phoi 02 kiểu tay áo thuntay ao phoi 01 kiểu tay áo thuntay ao phoi 12 kiểu tay áo thuntay ao phoi 11 kiểu tay áo thuntay ao phoi 10 kiểu tay áo thuntay ao phoi 08 kiểu tay áo thuntay ao phoi 09 kiểu tay áo thuntay ao phoi 07 kiểu tay áo thuntay ao phoi 06 kiểu tay áo thuntay ao phoi 05 kiểu tay áo thuntay ao phoi 12 kiểu tay áo thun

Bài tham khảo cùng chuyên mục

Kieu may co ao thun

Kiểu may cổ áo thun

Kieu may tru ao thun

Kiểu may trụ áo thun

Kieu tay ao thun

Kiểu may tay áo thun

Kieu bo co ao thun

Kiểu bo cổ bo tay

Phone

Zalo/Sẵn Sàng Tư Vấn 24/7

Ms.Thảo : 0932.179.993

Ms.Tiến  : 0902.420.833

Ms.Hường : 0901.434.833


maydongphuc.glu@gmail.com