Blog Post

Các kiểu phối tay áo thun

Đồng Phục GLU xin được giới thiệu đến quý khách một số kiểu tay áo thun phổ biến được sử dụng nhiều trong các mẫu áo thun đồng phục có cổ hay áo thun đồng phục dành cho công ty, công sở.

I. TAY ÁO DÙNG BO DỆT

1. Bo tay dệt đơn giản

2. Bo tay dệt phức tạp

II. TAY ÁO KHÔNG DÙNG BO DỆT

1. Tay áo may kiểu 1

2. Tay áo may kiểu 2

3. Tay áo may kiểu 3

III. TAY ÁO RAGLAN

IV. TAY ÁO PHỐI

Bài tham khảo cùng chuyên mục

Kieu may co ao thun

Kiểu may cổ áo thun

Kieu may tru ao thun

Kiểu may trụ áo thun

Kieu tay ao thun

Kiểu may tay áo thun

Kieu bo co ao thun

Kiểu bo cổ bo tay