BẢNG SIZE MAY ĐỒNG PHỤC CẬP NHẬT 2019

Bang size ao thun nam   Viet NamBang size ao thun nu   Viet Nam Thông số chiều cao – cân nặng để tính size áo chỉ có giá trị tham khảo, không thể chuẩn xác cho tất cả mọi người. Bạn nên đối chiếu với size áo thun mà bạn vẫn mặc thường ngày hoặc có thể mặc thử mẫu áo của công ty chúng tôi để chọn size áo chuẩn nhất. Sai số của sản phẩm thực tế cho phép là +- 1cm.

Bảng size may áo thun trẻ em Châu Á Thông số chiều cao – cân nặng để tính size áo chỉ có giá trị tham khảo, không thể chuẩn xác cho tất cả mọi người. Bạn nên đối chiếu với size áo thun mà bạn vẫn mặc thường ngày hoặc có thể mặc thử mẫu áo của công ty chúng tôi để chọn size áo chuẩn nhất. Sai số của sản phẩm thực tế cho phép là +- 1cm.

THÔNG SỐ MAY ÁO SƠ MI ĐỒNG PHỤC NAM Sai số của sản phẩm thực tế cho chép là +-1cm

THÔNG SỐ MAY ÁO SƠ MI ĐỒNG PHỤC NỮ Sai số của sản phẩm thực tế cho chép là +-1cm